Đổi Font cho StickyNote trong win 7

images custom html sticky

Win7 có sticky Note rất hay, nhưng nó dùng font Segoe, hỗ trợ tiếng Việt rất kém.

Bạn có thể thay font chữ bằng cách:

sticky

 

Mở Regedit, tìm đến
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFonts] và thay thế như sau

“Segoe Print (TrueType)”=”arial.ttf”
“Segoe Print Bold (TrueType)”=”arial.ttf”

Chỗ arial.ttf thì bạn có thể thay bằng font nào đó tùy thích.

Restart lại máy , hoặc log off , để thay đổi có hiệu lực

Dưới đây là một số phím tắt có thể sử dụng được cho Sticky Note.

Keyboard Shortcut Description
Ctrl+B Chứ đậm
Ctrl+I Chữ nghiêm
Ctrl+T Strikethrough
Ctrl+U Chữ gạch chân
Ctrl+Shift+L Bulleted (press once) or Numbered (press twice) list
Ctrl+Shift+> Làm lớn font chữ
Ctrl+Shift+< Làm giảm font chữ
Ctrl+A Chọn cả đoạn văn bản
Ctrl+Shift+A Đưa toàn bộ chữ thành viết hoa
Ctrl+L Căn trái chữ
Ctrl+R Căn phải chữ
Ctrl+E Căn giữa chữ
Ctrl+Shift+L Small Alpha list (3rd), Capital Alpha list (4th), small roman (5th), Capital roman (6th)
Ctrl+Scroll Wheel Increase/Decrease text size
Ctrl+1 Single-space lines
Ctrl+2 Double-space lines
Ctrl+5 Set 1.5-line spacing
Ctrl+= Subscript
Ctrl+Shift++ Superscript
Ctrl+Z Undo
Ctrl+Y Redo
Ctrl+X Cut
Ctrl+C Copy
Ctrl+V Paste
Ctrl+N New sticky note

0944.71.4545