Chọn element nâng cao

chon element jquery

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Sau bài này bạn sẽ biết cách chọn chính xác các element theo ý mình. Ví dụ sử dụng với unorderd list, trên thực tế bạn có thể sử dụng bất kỳ thẻ nào khác Smile

Chọn element nâng cao

Trước tiên là mã HTML:

1 <ul>
2     <li>list 1</li>
3     <li>list 2</li>
4     <li><a href="#" title="not title">list 3</a></li>
5     <li>list 4</li>
6     <li><a href="#" title="title">list 5</a></li>
7     <li>list 6</li>
8     <li>list 7</li>
9 </ul>

Để lựa chọn tất cả các thẻ li, ta dùng

1 $(function() {
2     $('li').addClass('selected');
3 });

Các lựa chọn nâng cao

01 // Chỉ chọn thẻ li đầu tiên
02 $('li:first').addClass('selected');
03 // Chỉ chọn thẻ li cuối cùng
04 $('li:last').addClass('selected');
05 // Chọn tất cả trừ thẻ li đầu tiên
06 $('li:gt(0)').addClass('selected');
07 // Chỉ chọn các thẻ li chẵn (bắt đầu từ 0)
08 $('li:even').addClass('selected');
09 // Chỉ chọn các thẻ li lẻ (bắt đầu từ 0)
10 $('li:odd').addClass('selected');
11 // Chọn thẻ li thứ tư (bắt đầu từ 1)
12 $('li:nth-child(4)').addClass('selected');
13 // Chọn thẻ li thứ tư (bắt đầu từ 0)
14 $('li:eq(4)').addClass('selected');
15 // Chọn các thẻ a ở trong li có title là "title"
16 $('li a

Lorem ipsum dolor sit amet...

'
).addClass('selected');
17 // Chọn các thẻ a ở ngay sau thẻ li
18 $('li>a').addClass('selected');

Bạn có thể dùng firebug để kiểm tra lại

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi