Chỉnh sửa các tập tin thông qua FTP bằng cách sử dụng Notepad + +

Trong một thời gian đồng bộ plug-in thông qua FTP Notepad + + Cài đặt được bao gồm trong chương trình, do đó, thủ tục này là quan trọng để có một phiên bản cập nhật của Notepad + + và như vậy sẽ không cần phải cài đặt bất kỳ plugin bổ sung hoặc chương trình mở rộng. Các bước thực hiện rất đơn giản, chúng ta bắt đầu:

 • Đầu tiên mở Notepad + + và chúng ta click vào nút “Hiện NppFTP WIndows“.

 • Chúng tôi hiển thị một bên và click lên Settings nó (biểu tượng bánh răng)

 • Chúng tôi chọn Cài đặt Hồ sơ

 • Khi đó click vào nút “Add new” để thêm một hồ sơ mới

 • Chúng tôi đã chọn tên của hồ sơ cá nhân

 • Sau đó, chúng tôi thiết lập giống như cách bạn sẽ thiết lập các FileZilla. Chúng ta phải biết địa chỉ máy chủ, bạn có thể rời cảng trong 21, FTP dùng và mật khẩu. Tất cả điều này được thực hiện trên tab “Kết nối”. Kiểu kết nối chúng ta để trong “FTP”

 • Sau đó xem lại cấu hình của các tab khác (thường là trái cùng):

 • Nhấp chuột một lần cấu hình “Close” và đi đến cửa sổ mở ra ở bước đầu tiên và nhấn Connect và chọn profile mà bạn đã tạo

 

Cho các bước tiếp theo, tôi sẽ sử dụng một hồ sơ mà tôi đã cấu hình: robustiana.com

 • Để chỉnh sửa một tập tin, chúng tôi chỉ đơn giản là nhấn vào danh sách, tìm kiếm các tập tin trong thư mục và bạn nhấp đúp chuột vào nó và nó sẽ tự động mở trong Notepad + +

 • Nhận được xác nhận của tải thành công của tập tin:

 • Chỉnh sửa nó, và bấm vào lưu.

 • Và đó sẽ là nó, chúng tôi nhận được xác nhận rằng tập tin đã được tải lên thành công đến máy chủ một lần nữa, bây giờ với những thay đổi chúng ta làm cho anh.

0944.71.4545