Cách gửi email bằng HTML và JS sử dụng SMTP

Cách gửi email bằng HTML và JS sử dụng SMTP

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Để gửi email bằng HTML và JavaScript thông qua SMTP, bạn sẽ cần sử dụng một thư viện JavaScript để thực hiện việc này. Một trong những thư viện phổ biến là SMTP.js.

Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng SMTP.js để gửi email thông qua SMTP:

  1. Tải xuống SMTP.js từ trang web chính thức (https://smtpjs.com/) và đưa nó vào thư mục js của trang web của bạn.
  2. Thêm đoạn mã sau vào trang HTML của bạn để tạo một biểu mẫu gửi email:
  1. Thêm đoạn mã JavaScript sau vào trang web của bạn để gửi email khi người dùng nhấp vào nút “Gửi”:
Lưu ý rằng bạn cần thay thế your_secure_token_here bằng mã thông báo bảo mật của bạn, và your_email_address_here bằng địa chỉ email của bạn. Mã thông báo bảo mật có thể được tạo bằng cách đăng ký tài khoản trên trang web SMTP.js.

Ngoài ra, để sử dụng SMTP.js, trình duyệt của người dùng cần hỗ trợ JavaScript và có kết nối Internet để gửi email.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi