Mở mod_rewrite để sử dụng được .htaccess trên localhost

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Để sử dụng được htaccess thì web server phải có mod_rewrite(nếu dùng Apache), để mở mod_rewrite lên chỉ cần vào file httpd.conf của Apache thay đổi dòng sau:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

thành

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

(bỏ dấu # )
sau đó restart lại Apache.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi