Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Đầu tiên vô map bạn nói chuyện với NPC 1 để phá bỏ rào cản, chạy lên nói chuyện với NPC số 2.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Đợi cái tường lửa ở cây cầu tắt thì đi tiếp nói chuyện với NPC 3 để phá bỏ rào cản.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Nhận Q tại NPC 4, yêu cầu giết 10 con quái Obidant. Ở chỗ NPC 4 có rất nhiều con quái nhỏ, các bạn nên giết nó để kiếm key, hoặc kiếm Mutant Energy Ball ( để craft đồ FC nếu cần ).

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Đi qua NPC 4 bạn sẽ phải phá hủy bức tường lửa, tốt nhất là BM lên phá cho nhanh vì ở đây có mấy bức tượng bắn khá đau. Xong vô giết Obidant.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Giết hết 10 con Obidant thì nói chuyện với NPC 5 để vô room, kill boss 1.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Sau khi kill boss 1 thì nói chuyện với NPC 6 , nói 2 lần,

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

NPC 6 yêu cầu Q kiếm 14 item màu xanh ( giết quái Felichra để lượm ); và 10 item màu đỏ ( giết quái Vigest để lượm ).

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Sau khi giết quái lượm đủ item yêu cầu thì đi đến gần bức tường lửa, đập cái beetle Tomb bên trái để nhận item Record of the Mutant. Cái beetle Tomb đập xong nó lại hồi sinh, ai đập cũng đc. Mỗi ng trong party phải có 1 ( và chỉ 1 ) cái Record of the Mutant này.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Xong quay lại nói chuyện với NPC 7, cửa mở ra, vô nói chuyện với NPC 8.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Nói chuyện với NPC 8, yêu cầu bạn đưa cho NPC 8 số tiền là 1m alz để mua cái áo choàng Purify Epaulet. Cái áo choàng này + khá nhiều def cho bạn. mặc vào để đánh cho đến khi hết boss mèo.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Đi tiếp, qua cái beetle Tomb khi nãy thì sẽ vô 1 room, nói chuyện với NPC 9 để thả quái . Có 4 đợt quái, bạn phải kill hết quái 3 đợt và ít nhất 2 con của đợt 4 thì mới đánh tường lửa để đi tiếp đc. Mẹo nhỏ : lúc quái đợt 4 gần chết hết, tường lửa tắt thì dash nhanh vô khỏi đánh .

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Vô trong là room boss mèo, có 3 con quái Vigest Guard bảo vệ. Cứ giết 3 con quái này thì vòng bảo vệ của boss mèo tắt đi mới đánh nó đc. Sau 45s kể từ khi hồi sinh thì 3 con bò nó lại hồi sinh lần nữa. Nghĩa là bạn chỉ có 45s để vừa kill 3 con bò, vừa lên đánh boss mèo. Boss mèo hồi HP khá nhanh, rang dồn dame để đánh nó.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Giết boss mèo xong thì phân hủy cái áo choàng Purify khi nãy ra đc 1 item Cat stone. Phải có item này thì mới nói chuyện với NPC 10 ngay chỗ con boss mèo để đi tiếp đc.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Vô trong là có NPC 11, để bạn phù ra ngược lại nếu cần ( VD để làm Q key ).

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Chạy đến cuối đường bạn sẽ gặp 1 bức tường lửa, đập nó, bạn sẽ vô 1 room, gọi là room người đá. Đập quái người đá, có 3 đợt quái, hết 1 đợt, đứng chờ đợt sau ra đập tiếp.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Sauk hi kill hết quái người đá thì cửa ở cuối room này sẽ mở, chạy vô trong sẽ gặp đám quái Groga . Chỉ cần kill mấy con cuối là nói chuyện với NC 12 để bỏ cái rào cản bên trái, vô room boss cuối

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Nói chuyện với NPC 12 thì dash nhanh vô room boss cuối mà kill, nếu dash chậm phải đập cái cửa mới vô đc.

Hướng dẫn đi map Forgotten Temple ( B1F )

Boss cuối nếu bạn giết nó chậm thì nó sẽ hồi sinh. Mỗi lần hồi sinh sức của nó mạnh lên, khó đánh hơn, tối đa nó hồi sinh 5 lần. Khi nó biến mất để hồi sinh thì có 4 con Groga xuất hiện, các bạn có thể tận dụng lúc này để làm Q chap.
Các bạn làm nhiệm vụ lính đánh thuê lv 3 thì phải giết con boss cuối này sau khi nó hồi sinh 1 lần.
Kill boss, clear map = cách nói chuyện với NPC 13.
Trường hợp các bạn đi map này có lượm đc key thì làm Q key để có thêm 4 box. Có 3 loại key : Red, Green, và Blue. Mỗi Q đều phải làm 3 bước, tôi ký hiệu theo thứ tự làm Q. Key Red làm từ R1 -> R2 -> R3. Key Green làm từ G1 -> G2 – > G3. Key Blue làm từ B1 -> B2 -> B3. Cả 3 Q đều trả tại NPC chỗ con Vigest ( xem hình bên trên.
Nếu đi map này lượm đc viên Mutant Energy Ball thì có thể mua FC card event ( hiệu lực 3h ) để craft cube Forcie có slot.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi