Cách thu nhỏ (resize) hình ảnh với mspaint trên windows xp và windows 7

Đầu tiên, bạn mở bức ảnh của resize bằng MS Paint bằng cách click chuột phải vào bức ảnh, chọn open with, chọn Paint

Đầu tiên, bạn mở bức ảnh của resize bằng MS Paint bằng cách click chuột phải vào bức ảnh, chọn open with, chọn Paint

Có nút Resize trong chương trình Paint của Windows.

Resize image

Cũng cần phải nói thêm. Sau khi bạn Resize lỡ bấm Ctrl+S là nó sẽ lưu lại luôn, do đó cẩn thận nếu không sẽ mất file gốc luôn đó nha.

0944.71.4545