Thêm và xóa Crontab trong Cronjob bằng command

huong dan command cronjob crontab vps

Nguồn : HOSTINGAZ.VN

Thông thường chúng ta thêm và xóa crontab trong cronjob bằng lệnh crontab -e, cách thực hiện khá phức tạp. Vì vậy hôm nay mình giới thiệu với các bạn cách thêm và xóa crontab bằng lệnh rất đơn giản.

Sau đây là các lệnh chúng ta thường dùng với Crontab.

huong-dan-command-cronjob-crontab-vps

Thêm Job cho Crontab

(crontab -u root -l ; echo "*/5 * * * * /home/backup") | crontab -u root -

Xóa Job từ Crontab

crontab -u root -l | grep -v 'home/backup'  | crontab -u root -

với

*/5 * * * * home/backup

là crontab chúng ta cần add và xóa. User là root. Bạn có thể thay root bằng user khác.

 Xóa toàn bộ crontab

crontab -r

Xem danh sách crontab hiện tại

crontab -l

Tạo Crontab:

Nếu chúng ta gặp khó khăn trong việc tạo crontab như tạo lệnh cho một thời điểm xác định để crontab chạy, hãy sử dụng tiện ích tạo crontab bằng GUI của HostingAZ.VN tại http://cronjob.hostingaz.vn

Tạo Cronjob bằng GUI

Chúc bạn thành công.

Nguồn : HOSTINGAZ.VN

0944.71.4545