Tạo trang đăng nhập WordPress không cần Plugin

dang nhap1

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Khi làm một trang WordPress Bạn thường phải đăng nhập với giao diện mặc định, có rất nhiều cách để tạo ra 1 trang đăng nhập riêng như cài đặt plugin, nhưng với bài viết này Mình sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo riêng 1 trang đăng nhập của mình.

Demo :Tạo trang đăng nhập WordPress không cần PluginĐầu tiên bạn cần tạo 1 file dang-nhap.php bên trong ta đặt template name bằng : đăng nhập

1
2
3
4
5
<?php
/*
 Template Name: Đăng Nhập
 */
 ?>
  • Trong file dang-nhap.php bạn có thể lấy nội dung của file Page.php mặc định trong thư mục themes của bạn. trong đó bạn tìm đoạn Vòng lặp show Content và thay bằng đoạn code này :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php if(is_user_logged_in()) { $user_id = get_current_user_id();$current_user = wp_get_current_user();$profile_url = get_author_posts_url($user_id);$edit_profile_url  = get_edit_profile_url($user_id); ?>
    <div class="regted">
    Bạn đã đăng nhập với tên nick <a href="<?php echo $profile_url ?>"><?php echo $current_user->display_name; ?></a> Bạn có muốn <a href="<?php echo esc_url(wp_logout_url($current_url)); ?>">Thoát</a> không ?
    </div>
<?php } else { ?>
<div class="formdangnhap">
    <?php wp_login_form(); ?>
</div>
<?php } ?>
  • Với đoạn code trên nó sẽ xét xem bạn đã đăng nhập chưa, nếu đăng nhập nó sẽ show tên user và hỏi bạn có logout không. nếu bạn chưa đăng nhập thì hiện form đăng nhập.
  • Tiếp theo bạn thêm đoạn code này vào file Functions.php trong thư mục theme của bạn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
// Redirect khi đăng nhập
function my_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ) {
    //is there a user to check?
    global $user;
    if ( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) {
        //check for admins
        if ( in_array( 'administrator', $user->roles ) ) {
        // redirect them to the default place
            return home_url();
        } else {
            return home_url();
        }
    } else {
        return $redirect_to;
    }
}
add_filter( 'login_redirect', 'my_login_redirect', 10, 3 );
function redirect_login_page() {
    $login_page  = home_url( '/dang-nhap.html/' );
    $page_viewed = basename($_SERVER['REQUEST_URI']);
    if( $page_viewed == "wp-login.php" && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
        wp_redirect($login_page);
        exit;
    }
}
add_action('init','redirect_login_page');
// Kết thúc Redirect khi đăng nhập
// Kiểm tra lỗi đăng nhập
function login_failed() {
    $login_page  = home_url( '/dang-nhap.html/' );
    wp_redirect( $login_page . '?login=failed' );
    exit;
}
add_action( 'wp_login_failed', 'login_failed' );
function verify_username_password( $user, $username, $password ) {
    $login_page  = home_url( '/dang-nhap.html/' );
    if( $username == "" || $password == "" ) {
        wp_redirect( $login_page . "?login=empty" );
        exit;
    }
}
add_filter( 'authenticate', 'verify_username_password', 1, 3);
  • Thường khi bạn muốn đăng nhập WordPress bạn phải vào đường dẫn : domain/wp-admin/ hay domain/wp-login.php Đoạn trên giúp bạn chuyển tất cả link đăng nhập trên bằng đường dẫn bạn tạo.
  • Bây giờ bạn vào Trang Quản Trị > Page > Add New Page
    Phần tên bạn đặt là Đăng nhập và chọn Template là Đăng nhập bên trên vừa tạo

Tạo trang đăng nhập WordPress không cần PluginBây giờ bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách view Page vừa tạo.

Hiện tại Vnkings đang sử dụng cách này để tạo trang đăng nhập bạn có thể xem demo với link:
http://wordpress.vnkings.com/dang-nhap.html

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ tại web VnKings. mọi ý kiến phản hồi mình sẽ cố gắng trả lời tất cả . Xin Cảm ơn!

Nguồn : wordpress.vnkings.com

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi