Tạo chạy chữ với lệnh Marquee (Nâng cao)

marquee

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Marquee là gì? Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển động. Marquee mã là một mã phổ biến vì nhiều blogger sử dụng mã này vào blog của họ. Lệnh Marquee được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ <marquee> {đối tượng}<marquee>. Lệnh marquee hiển thị tốt nếu xem tại trình duyệt Internet Explorer, tuy nhiên các trình duyệt khác sau này có nhiều phiên bản mới đã cũng có thể hiển thị tốt như IE.

Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee:
BGCOLOR=”color” → tạo màu nền cho vùng hiện thị lệnh marquee (có thể dùng hình nền…).
DIRECTION=”left/right/up/down” → chọn hình thức chạy chữ ( trái, phải, lên, xuống…)
BEHAVIOR=”scroll/slide/alternate” → thiết lập kiểu chạy chữ .

Scroll → di chuyển tuần tự.
Slide → di chuyện 1 thời gian, sau đó dừng lại.
Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại.

TITLE=”message” → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột vào.
SCROLLMOUNT=”number” → điều chỉnh tốc độ chạy
SCROLLDELAY=”number” → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây)
LOOP=”number|-1|infinite” → to manage sum of looping.
WIDTH=”number” → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel (px) hoặc phần trăm (%).

►Một vài ví dụ :
Ví dụ 1
Code

[highlighter lang=”less” linenums=”yes” startnums=”1″] <marquee align=”center” direction=”left” height=”100″ scrollamount=”2″ width=”100%”>

Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2

</marquee>

[/highlighter] Kết quả hiển thị:
Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2

Ví dụ 2 :
Code

[highlighter lang=”less” linenums=”yes” startnums=”1″] <marquee align=”center” direction=”left” height=”200″ scrollamount=”4″ width=”100%” behavior=”alternate”>
Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)

</marquee>

[/highlighter]

Kết quả hiển thị:
Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)

Ví dụ 3:
Code

[highlighter lang=”less” linenums=”yes” startnums=”1″] <div align=”left”><font face=”georgia” color=”White”><b><marquee bgcolor=”red” width=”100%” scrollamount=”3″ behavior=”alternate”>

Chạy chữ với màu nền

</marquee></b></font></div>

[/highlighter]

Kết quả hiển thị:

Chạy chữ với màu nền

 

Ví dụ 4:
Code

[highlighter lang=”less” linenums=”yes” startnums=”1″] <marquee onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()” scrollamount=”2″ direction=”down” width=”100%” height=”200″ align=”center”>

Di chuyển xuống dưới,
dừng lại khi ta rê chuột vào,
chạy tiếp khi rê chuột ra

</marquee>

[/highlighter]

Kết quả hiển thị:
Di chuyển xuống dưới,
dừng lại khi ta rê chuột vào,
chạy tiếp khi rê chuột ra

Chúc các bạn thành công.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi