Một số toolbox và resources học Front End (Sưu tầm)

Một số toolbox và resources học Front End (Sưu tầm)

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Mình xin phép share cho mọi người trong nhóm một số toolbox và resources học Front End mà mình sưu tầm và lưu lại:
  1. LEARNING:
2. Icon:
3. Illustrations
4. UI/UX:
5. Color:
6. Youtube Channel:
7. Một số video tutorial các bạn nên học:
Đây là những resources 90% là free do mình sưu tầm và lưu lại, hy vọng giúp đỡ các bạn trong quá trình học Front End!!!

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi