How to revert “Never translate this site” in Chrome?

chrometranslate

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

1. Open Chrome on the device that has the problem (smartphone, computer, tablet)
2. Enter this address: chrome://about
3. Click chrome://translate-internals
4. In Untranslated sites delete the site that does not offer the translation of pages

Note: Must be done for each device that presented the problem (smartphone, computer, tablet).

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi