Disable admin bar wordpress ( No Plugins )

disable wordpress admin bar

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Placing the above line of code in theme’s functions.php file will prevent the Toolbar from rendering on the front end of your site.

You can also determine for which users the admin bar is shown. For example the following lines will only display the admin bar for users with administrative privileges.

With newer version of WordPress you may need to use the following which will leave the Toolbar available in the Dashboard but hide it on all front facing pages.

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi