Cách lấy vũ khí 6 sao dynasty warrior 8

images custom html vukhi 6sao

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Cách lấy vũ khí 6 sao dynasty warrior 8

vukhi-6sao

Phe Shu: (Chapter XL)
1. Defeat Lu Bu
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Liu Bei: Đánh bại Yuan Shu, Ji Ling, Lei Bo, Zhang Xun trong vòng 10 phút
+ Guan Yu: Đánh bại Zhang Liao và Lu Lingqi trong vòng 9 phút

2. Clash at Changban
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Zhang Fei: Hoàn thành nhiệm vụ của Xu Shu và một mình giết Zhang Liao
+ Guan Ping: Hoàn thành nhiệm vụ của Xu Shu và một mình giết Cao Ren
+ Xu Shu: Hoàn thành nhiệm vụ của Xu Shu và một mình giết Jia Xu
– Chú ý: Để hoàn thành nhiệm vụ của Xu Shu: Vào trận chơi bình thường cho tới khi có thông báo chiếm 5 thành được đánh dấu màu xanh, ra chiếm. Sau đó có 3 tướng được đánh dấu màu xanh là Xu Zhu, Xiahou Yuan và Zhang He xuất hiện thì dụ họ ra giữa map, khi nào có thông báo giết thì mới giết. Hoàn thành nhiệm vụ

3. Escape from Jiangdong
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Wei Yan: Đánh bại Ding Feng trong vòng 9 phút
+ Zhao Yun: Đánh bại Pan Zhang, Jiang Qin và Quan Cong trong vòng 14 phút
+ Pang Tong: Đánh bại Han Dang trong vòng 10 phút

4. Defense of Mt. Dingjun
– Star: Chiến thắng mà Liu Bei không bị thương
– 6 star weapon:
+ Xing Cai: Đánh bại Wang Yi, Zhang He và Guo Huai trong vòng 7 phút
+ Zhang Bao: Đánh bại Xiahou Ba và Xu Huang trong vòng 7 phút

5. Revenge at Yiling (mở khi lấy sao ở Defense of Mt. Dingjun)
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Fa Zheng: Hoàn thành nhiệm vụ của Fa Zheng trong vòng 15 phút
+ Ma Dai: Hoàn thành nhiệm vụ của Fa Zheng trong vòng 14 phút
+ Guan Xing: Ngăn chặn Fire Attack Unit trong vòng 8 phút

6. Defense of Yong’an
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Yue Ying: Ngăn chặn không có tướng nào vào Main Camp của Liu Shan và đánh bại Ding Feng (cả hai người) và Zhu Huan trong vòng 9 phút
+ Jiang Wei: Tiêu diệt hết tất cả các Engineer để ngăn chặn Fire Attack
+ Liu Shan: Đánh bại Ding Feng (cả hai người) và Lian Shi trong 5 phút

7. Final Conflict at Wuzhang Plains
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Ma Chao: Đánh bại Zhang Liao, Yue Jin và Li Dian trước khi họ đến Main Camp của Zhuge Liang
+ Zhuge Liang: Đánh bại Yu Jin trong vòng 3 phút
+ Huang Zhong: Đánh bại Xiahou Yuan trong vòng 3 phút kể từ khi Xiahou Yuan xuất hiện

8. Find Red Hare
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Guan Yinping: Đánh bại Zhu Ran và Lu Xun trong vòng 10 phút
+ Guan Suo: Đánh bại Zhurong trong vòng 8 phút
+ Bao Shanniang: Đánh bại Meng Huo tròng vòng 8 phút

Phe Wei: (Chapter XL)

1. Final Conflict at Guandu
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Cao Pi: Đánh bại Zhenji trong vòng 10 phút

2. Defense of Chang’an
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Jia Xu: Đánh bại Pang De trong vòng 7 phút
+ Xu Huang: Đánh bại Cheng Yi, Zhang Heng và Han Sui trong vòng 4 phút mà không có tướng nào bị giết

3. Mt. Dingjun Rescue Mission
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Guo Jia: Đánh bại Zhang Bao trong vòng 3 phút kể từ khi phát hiện ra máy ballistae
+ Dian Wei: Phá huỷ hết máy ballistae và juggernauts và đánh bại Fa Zheng trong vòng 3 phút kể từ khi Rock Attack bắt đầu

4. Defense of Fan Cattle
– Star: Giải cứu quân Wei khỏi trận lụt
– 6 star weapon:
+ Cao Ren: Giải cứu quân Wei khỏi trận lụt trong vòng 11 phút
– Chú ý: Để bảo vệ quân Wei khỏi trận lụt: Vào trận đánh quân Shu bình thường, khi có cutscene của Lu Meng cho quân Wu thì dụ quân Wu vào Fan Cattle, chú ý khi có thông báo của Guan Yu về việc cho Mesenger gửi thư thì ngay lập tức giết cả 3 Mesenger, sau khi giết Mesenger và dụ quân Wu vào thành thì không được giết quân Wu và tiến thẳng tới Flood Gates để giết Guan Suo, chú ý là phải đợi Guan Ping nhảy khỏi Flood Gates mới được giết Guan Suo. Sau khi giết Guan Suo thì Flood Gates được mở và bạn đã hoàn thành nhiệm vụ

5. Pacification of Jing Province (mở khi lấy sao ở Denfense of Fan Cattle)
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Cao Cao: Đánh bại Lu Meng và Lu Xun trong vòng 6 phút
+ Yu Jin: Hoàn thành việc đặt thang và đánh bại Zhao Yun và Zhang Fei trong vòng 8 phút
+ Xiahou Dun: Đánh bại Guan Ping, Guan Xing và Guan Suo trong vòng 9 phút

6. Defense of Xinye
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Pang De: Đánh bại Liao Hua sau khi giải cứu Man Chong
+ Xu Zhu: Đánh bại Liao Hua trong vòng 8 phút

7. Battle of Zitong
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Xiahou Yuan: Đánh bại Huang Zhong và Yan Yan trong vòng 5 phút kể từ khi Huang Zhong bắt đầu tấn công
+ Zhang He: Đánh bại Zhang Bao và Ma Liang trong vòng 6 phút
+ Wang Yi: Đánh bại Ma Chao và Ma Dai kể từ khi Ma Chao xuất hiện trong vòng 4 phút

8. Find the Beauties
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Li Dian: Tìm được 7 nhân vật nữ
+ Yue Jin: Tìm được 9 nhân vật nữ
+ Cai Wenji: Tìm được cả 10 nhân vật nữ

Phe Wu: (Chapter XL)

1. Assault on Shouchun
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Huang Gai: Đánh bại Jia Xu và Li Dian sau khi đánh bại Li Tong và Cao Chun trong vòng 3 phút
+ Sun Jian: Đánh bại tất cả officer ở Main Camp của Cao Cao trong vòng 5 phút sau khi Cao Cao bắt đầu tấn công
+ Han Dang: Đánh bại Yue Jin, Dong Zhao và Han Hao trong vòng 3 phút

2. Invasion of Runan
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Zhou Tai: Đánh bại Guo Jia và Xiahou Dun trong vòng 7 phút
+ Zhou Yu: Đánh bại Li Dian và Yue Jin, sau đó tìm Cao Xiu
+ Lianshi: Đánh bại Chen Gong trước khi hắn đến Main Camp của Sun Ce

3. Assault on Xu Province
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Sun Ce: Đánh bại Chen Deng trước khi Zhou Yu phá huỷ núi bằng catapults mà không có tướng nào của mình bị tiêu diệt
+ Daqiao: Một mình đánh bại Zhang Fei và Guan Yu trước khi Liu Bei tấn công trong vòng 5 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu

4. Battle of Lujiang
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Tashi Ci: Đánh bại Zhang Liao, Jia Xu và Yu Jin trong vòng 10 phút
+ Sun Quan: Thực hiện thành công kế hoạch của Zhou Yu trong vòng 9 phút
+ Xiaoqiao: Đánh bại Xiahou Dun, Hua Xin và Xu Xuan trong vòng 8 phút

5. Assault on Xiangyang
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Sun Shangxiang: Đánh bại Cao Ren, Xu Huang và Yu Jin trong vòng 10 phút
+ Ling Tong: Mở cổng Xiangyang Castle’s Main Gate trong vòng 6 phút

6. Pursuit at Yiling
– Star: Đánh bại Zhao Yun trước khi triển khai Fire Attack
– 6 star weapon:
+ Lu Meng: Đánh bại Feng Xi trong vòng 10 phút

7. Defense of Jiangling (mở khi lấy sao ở Pursuit at Yiling)
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Gan Ning: Để Sun Sheng tới Main Camp của địch và đánh bại Zhang Liao
+ Zhu Ran: Ngăn chặn Fire Attack ở Main Camp và đánh bại Zhang Liao
+ Ding Feng: Để Sun Sheng tới Main Camp của địch và đánh bại Zhang He

8. Chief Commander Face-off
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Lu Xun: Đánh bại Cheng Yu, Jiang Gan và Zhuangzi trong vòng 6 phút
+ Lu Su: Đánh bại Xun You, Xun Yu và Zhang Lu trong vòng 6 phút

Phe Jin: (Chapter XL)

1. Riot at Luoyang
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Sima Yi: Giết 3 Mesenger và để Xiahou Ba gia nhập quân mình
+ Zhang Chunhua: Vào thành của Cao Shuang trong vòng 10 phút

2. Defense of Shangyong
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Zhong Hui: Giải cứu tất cả các tướng ở bên trong thành Shangyong trong vòng 5 phút
+ Xiahou Ba: Giải cứu tất cả các tướng ở bên trong thành Shangyong trong vòng 6 phút

3. Defense of New Hefei Castle
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Zhuge Dan: Đánh bại Lu Meng và Lu Xun trong vòng 7 phút
+ Guo Hoai: Đánh bại Ding Feng và Zhu Ran trong vòng 7 phút

4. Zhuge Dan’s Secret Plan
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Wang Yuanji: Gặp lại Zhuge Dan trong vòng 3 phút sau khi đánh bại Wen Yang

5. Escape from Chengdu
– Star: Giải cứu Wen Hu và Deng Zhong
– 6 star weapon:
+ Deng Ai: Đánh bại Ambush Unit, Li Fu và Xun Xu trong vòng 10 phút
+ Wen Yang: Phá huỷ hết Arbalest và thoát khỏi thành Chengdu

6. Pacification of Bashu (mở khi lấy sao Escape from Chengdu)
– Star: Chiến thắng trận đấu mà không có tướng nào phe mình bị giết
– 6 star weapon
+ Jia Chong: Làm cho Shi Zuan, Qiu Jian và Ju An về phe mình trong 15 phút

7. Battle of Shangyong (mở khi lấy sao ở Pacification of Bashu)
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Sima Zhao: Bảo vệ thành Shangyong khỏi Fire Attack, Ram và Siege Ladder

8. Seek the Secret Ingredients
– Star: Không có
– 6 star weapon:
+ Sima Shi: Lấy được ít nhất 10 nguyên liệu từ việc ăn tất cả các đồ rơi ra từ việc đánh bại các tướng được đánh dấu màu xanh

Phe Other: (Mở sau khi mở hết các nhánh Hypothetical và XL)

1. Runan Rescue Mission
– 6 star weapon:
+ Zhang Jiao: Đánh bại Li Dian trong vòng 10 phút
+ Zuo Ci: Đánh bại Zhang He trong vòng 8 phút

2. Ultimate Warrior Completition
– 6 star weapon:
+ Dong Zhuo: Đánh bại Sun Jian và Huang Gai trong vòng 7 phút

3. Malee at Chibi
– 6 star weapon:
+ Zhenji: Ngăn chặn Fire Attack và đánh bại Han Dang trong 9 phút

4. Nobility Face-off
– 6 star weapon:
+ Yuan Shao: Làm cho Wang Yun thừa nhận gia tộc họ Yuan là lớn nhất trong vòng 10 phút

5. Protect the Animals
– 6 star weapon:
+ Zhu Rong: Đánh bại Yuan Shao và Xiaoqiao trước khi họ có thể tới chỗ animal
+ Meng Huo: Đánh bại Yuan Shao, Xiaoqiao và Yueying trong vòng 6 phút

Phe Lu Bu:
* Historical:
1. Uprising at Chang’an:
– 6 star weapon:
+ Diaochan: Đánh bại Zuo Ling, Zhu Jun, Song Guo, Niu Fu và Hu Feng trong vòng 4 phút.

2. Battle of Xiaopei
– 6 star weapon:
+ Lu Lingqi: Đánh bại Zhang Fei và Guan Yu trong vòng 8 phút

* Hypothetical:
3. Assault on Wujun
– 6 star weapon:
+ Zhang Liao: Tiến hành kế hoạch của Chen Gong trong vòng 7 phút

4. Clash at Guandu
– 6 star weapon:
+ Chen Gong: Đánh bại Zhang He trong vòng 5 phút mà không có tướng nào phe mình bị tiêu diệt

5. Recapture of Chang’an
– 6 star weapon:
+ Lu Bu: Đánh bại Yuan Shao, Zhenji và Zhang He trong vòng 10 phút

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi