Các thuộc tính của marquee

marquee

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Thẻ làm chữ chạy <marquee></marquee>

Trong trang Web, bạn có thể tạo hiệu ứng dòng chữ cuốn chạy như kiểu quảng cáo trên các bảng điện tử. Rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng thẻ
<MARQUEE>
Trong cặp thẻ MARQUEE bạn có thể dùng các loại thẻ HTML khác như bình thường chẳng hạn như Thay đổi màu chữ (thẻ FONT), in đậm, in nghiêng… nhưng nhớ là phải có thẻ đóng </MARQUEE>, nếu không cả đoạn văn bản của bạn sẽ chạy tuốt tuồn tuột.

Các thuộc tính cho thẻ <marquee></marquee>

1. direction=”giá trị”: quy định hướng chạy, nhận các giá trị như down, up, right, left.

2. Behavior=“giá trị”: quy định kiểu chạy.

Slide : chỉ chạy một lần.

Scroll: chạy bình thường.

Alternate: chạy đi chạy lại.

3. Scrollamount=”giá trị”: quy định tốc độ chạy, nhận các giá trị là số nguyên, số càng lớn thì tốc độ chạy càng nhanh.

4. onmouseover=”this.stop()” dừng lại khi rê chuột vào

5. onmouseout=”this.start()” tiếp tục chạy khi rê chuột ra

 

Chữ chạy sang phải
<marquee direction=”right”>Nội dung</marquee>

Chữ chạy qua lại :
<marquee behavior=”alternate”> Nội dung </marquee>

Chữ chạy dưới lên
<marquee direction=”up”> Nội dung </marquee>

Chữ chạy trên xuống
<marquee direction=”down”> Nội dung </marquee>

Chữ chạy lên xuống
<marquee direction=”up” behavior=”alternate”> Nội dung </marquee>

Chữ bay hình sin
<marquee behavior=”alternate” direction=”up” width=”80%”><marquee direction=”right”> Nội dung </marquee></marquee>

Chữ bay hình chữ Z
<marquee behavior=”alternate” direction=”up” width=”80%”><marquee direction=”right” behavior=”alternate”> Nội dung </marquee></marquee>

Mũi tên nhấp nháy
<marquee behavior=”alternate” width=”10%”>>></marquee> Nội dung <marquee behavior=”alternate” width=”10%”><<</marquee>

Mũi tên chạy ra

<marquee behavior=”alternate” width=”10%”>>></marquee> Nội dung <marquee behavior=”alternate” width=”10%”><<</marquee>

Chữ có màu nền

<font color=”#FFFFFF”><marquee direction=”left” style=”background:BLUE”> Nội dung </marquee></font>

Chữ có khung
<marquee style=”border:BLUE 2px SOLID”> Nội dung </marquee>

Chữ co dãn
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width=”4%”><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width=”2%”>| | |</MARQUEE>

Các bạn thay chữ Nội dung  bằng dòng chữ bạn cần cho chạy

Bài viết này thực hiện (hoặc lụm bài về đăng câu like từ các trang khác) bởi Việt Lâm Coder một YOUTUBER có tâm và đẹp trai siêu cấp vô địch zũ trụ.

Liên hệ ngay với Việt Lâm Coder
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi