Hỗ trợ 24/7

Thiết lập Tab 2 cho Sublime Text

tab 2 sublimetext

Đầu tiên chúng ta vào Preferences -> Settings

Sau đó paste đoạn sau vào

{
  "tab_size": 2,
  "translate_tabs_to_spaces": true,
  "detect_indentation": false
}
tab 2 sublimetext
Ảnh minh họa Tab 2 của Sublime Text 3 mình đang xài